تبلیغات
alone boy - فعالیت های شیمی


alone boy

نوشته های پسری تنها که عاشقی رو دوست داره.

در این پست اولین مجموعه از پاسخ های فکر کنیدهای کتب شیمی دبیرستان را قرار می دهم.این پاسخ ها به همت دبیرخانه راهبردی شیمی تهیه شده ان و به نظر من کامل ترین هستند و برای یکسان سازی رویه پاسخ گوی به پرسش های کتاب درسی بسیار مناسبند.

صفحه 5 : شکل 3 نشان می دهد ایران از جمله مناطق خشک و کم آب جهان است میانگین بارش در ایران 240 میلی متر در سال است همین میزان بارندگی اندک هم در همه جای کشور یکسان نیست . بیشترین میزان بارندگی در شمال غرب و غرب کشور اتفاق می افتد و این در حالی است که در شرق و جنوب شرق کشور بارشی کم تر از 100 میلی متر در سال است.

صفحه 7کتاب :آ تغییرهای که در چرخه ی آب مشاهده می شوند . همگی فیزیکی هستند .

ب) خورشید نقش تامین کننده ی انرژِی را  در این چرخه ایفا می کند . انرژی گرمایی خورشید موجب تبخیر آب می شود .

پ) آب دریا ها و اقیانوس ها کاملا شور و غیر قابل مصرف هستند ولی با تبخیر آب اقیانوس ها ، بخار آب به دست آمده تقربیا خالص بوده در نتیجه آب باران ناخالصی کمی دارد.ریزش باران برف   موجب پر شدن سفره ها ی زیر زمینی و پر آب شدن  دریاچه ها و رودخانه ها می شود .

صفحه 9 : در یک کمپوت گیلاس مصرف آشکار آب ، همان یک لیوان آبی است که به صورت شربت در کمپوت وجود دارد اما مصرف نهان آن شامل همه آبی است که از زمان تولید میوه تا تهیه یک کمپوت گیلاس مصرف می شود از مصارف نهان دیگر آب می توان به موارد زیر اشاره کرد : آبیاری درخت گیلاس تامین آب مصرفی توسط کشاورزان وکارکرانی که کار می کنند برای تهیه کاغذ و قوطی کمپوت آب مصرف می شود راننده ماشین وخود ماشین در حین حمل و نقل آب مصرف می کنند برای شستشوی گیلاس و پخت و جوشاندن آن  آب مصرف  

می شود برای تهیه شکر از چغندر آب مصرف می شود برای سمپاشی آب مصرف می شود .

 

صفحه 10 : برخی روش های مصرف  بهینه آّب در خانه :

1-     با هر دقیقه دوش گرفتن بین 20 تا 40 لیتر آب مصرف می شود ، بهتر است زمان مورد نیاز برای دوش گرفتن را کاهش دهیم .

2-     باغچه را در ساعت های خنک روز آبیاری کنم تاتبخیر آب کم تر شود

3-     در موقع شستن ظروف آشپزخاته از باز گذاشتن شیر آب خودداری کنیم .

4-     هرچند هفته یک بار شیرها و لوله های آب را کنترل کنیم تا نشت آب نداشته باشند .

به نظر شما در ابتدا کدام یک از موارد مصرف آبّ را باید متوقف کرد؟

پاسخ : پر کردن آب استخر ها ، حوض ها و فواره ها

آیا برای برخی فعالیتها می توان از آب مصرفی فعالیت های دیگر استفاده کرد ؟

پاسخ : بله ، به عنوان مثال ، از آب شستشوی سبزی و میوه برای آبیاری گل ها ، از آب حوض  واستخر برای آبیاری باغچه و شستن حیاط و کوچه

برای کاهش مقدار مصرف آب در خانه خود چه پیشنهاد های دارید ؟

پاسخ:جمع کردن لباس ها و شستن همه آنها باهم ، تعمیر شیرهای خراب ، مسواک زدن با یک لیوان آب در هنگام استحمام و زمان شامپو زدن موها ی سر شیر آب را ببندیم لوله های آب گرم را عایق بندی کنیم تا برای رسیدن آب گرم به شیر آب لازم نباشد آن را بی جهت باز بگذاریم .

به نظر شما چرا مورچه در آب فرو نمی رود ؟پاسخ : به علت کشش سطحی زیاد آب ، زیرا نیروی جاذبه بین مولکول های سطح آب زیاد است و سطح آب زیر پای مورچه مانند یک تشک ابری فرو می رود ولی پاره نمی شود ( به مقاومت سطح آّب در برابر افزایش سطح کشش سطحی میگویند

توجیه کشش سطحی زیاد آب : وجود پیوند هیدروژنی بین مولکول های آب سبب می شود نیروی جاذبه ی میان مولکول های آب زیاد باشد و مولکول های آب با قدرت بیشتری یکدیگر را نگاه دارند . این موضوع موجب می شود مولکول هایی که در سطح آب قرار دارند پیوستگی بیشتری با مولکول های اطراف داشته باشند و به آسانی از یکدیگر فاصله نگیرند به همین دلیل ، مولکول های سطحی آب قادر هستند برخی اجسام سبک را بر روی خود نگاه دارند .

فکر کنید صفحه 18: 2- اگر گرمای تبخیر آب بالا نبود دراین حالت برای ثابت ماندن دمای بدن و خنک شدن بدن انسان آب بیشتری از بدن تبخیر می شد وبه ترتیب آب بدن به سرعت از دست می رفت و زندگی با خطر مواجه می گشت .

3- نیروهای بسیار قوی در بین مولکول های آب وجود دارد که در مورد مولکول هایی که در سطح آب هستند این نیروها فقط از پهلو واز پایین به مولکول های سطح آب وارد می ش.ند واز طرف بالا نیرویی برآن ها وارد نمی شود به این ترتیب همواره نیرویی مولکول های سطح آب را به سمت داخل می کشد و در نتیجه سطح آب مثل یک پوسته نازک خواهد بود که حشرات سبک می توانند روی آن قرار بگیرند در حالی که سطح آب پاره نمی شود .

-4- با عکسبرداری از بلور یخ به وسیله پرتو X ثابت شده است که در یخ ، هر مولکول آب با چهار مولکول دیگر آب از طریق پیوند هیدروژنی با آرایش چهار وجهی منتظم اتصال دارد . این مجموعه های چهار وجهی با آرایش شش گوشه ای به یکدیگر ارتباط دارند . به طوری که شبکه فضایی تو خالی با ساختار ی باز را به وجود می آورند وجود این جاهای خالی وعدم امکان جا به جا شدن مولکول ها ی آب در یخ ، سبب افزایش حجم توده ی یخ نسبت به آب می شود . ( البته هنگام ذوب شدن یخ برخی از پیوندها ی هیدروژنی بین مولکول های آب گسسته می شوند در نتیجه ، برخی از مولکول های آب آزاد شده می توانند در فضاهای خالی درون شبکه ی بلور یخ وارد شوند واز حجم یخ بکاهند . این رویداد تا دمای 4 درجه سانتیگراد ادامه می یابد و حجم آّ تا این دما به تدریج کم می شود بدیهی است که اگر دمای آب از 4 درجه سانتیگراد بالاتر برود به علت زیاد شدن جنبش های مولکولی حجم آب دوباره رو به افزایش میگذارد )

فکر کنید صفحه 27 : 2-در خرداد سال 1379 میانگین دما آب 16 درجه سانتی گراد و مقدار اکسیژن حل شده PPm6/9 است ولی در مرداد سال 1378 میانگین دمای آب 20 درجه و مقدار اکسیژن حل شده  ppm 2/9 بوده است . اعداد نشان می دهد میانگین اکسیژن حل شده در مرداد سال 1378 بیشتر است که برای آن چند دلیل می توان پیشنهاد کرد : 1- کمتر بودن میانگین دمای آب در خرداد 79  ( اکسیژن در آب سرد بیشتر حل می شود .

2- خروشان تر بودن آب رودخانه در مرداد سال 79

3 کمتر بودن میزان ورود فاضلاب های  خانگی و صنعتی به آب رود خانه در مرداد 79 که در نتیجه ی آن فعالیت باکتری ها کمتر بوده ودر نتیجه اکسیژن آب کمتر مصرف می شود .

در ضمن تفاوت میانگن دما در مرداد سال 79 با مرداد سال 78 را می توان چنین توجیه کرد : 1- کمتر بودن میانگن دمای هوا در تابستان 79

2- کمتر بودن میزان آلودگی گرمایی آب در مرداد 79 و غیره

صفحه 29 این دو نمودار را باهم مقایسه کنید :

جواب : آ) بله در هر دو نمودار آ  و ب  سطح منحنی در طول روز افزایش یافته واز غروب به بعد کاهش می یابد انتظار ما این است که در طول روز به علت تابش نور خورشیدو افزایش دمای آب مقدار اکسیژن حل شده در آب کاهش یابد .اما نمودار ب نشان می دهد هنگام بعداز ظهر که دمای آب هم بالا است مقدار اکسیژن حل شده در آب افزایش می یابد و علت این پدیده فتوسنتز گیاهان سبز و پلانکتون های موجود در آب رودخانه است . چون در طول روز به علت تابش نور خورشید ، فرایند فتوسنتز بیشتر انجام می شود ، مقدار اکسیژن حل شده نیز افزایش می یابد .

ب) مقدار اکسیژن محلول در آب در طی روز بیشتر است که احتمالا همان طور که گفته شد به دلیل شدت یافتن فتوسنتز گیاهان آبزی و پلانکتون ها است .


قالب رایگان وبلاگ پیچك دات نت